(1)
Molek-Kozakowska, K. Recenzja/Review: Jarzy Stachowiak. 2020. Czynnik Ludzki. O Cywilizowaniu Uprzedmiotowienia. Wydawnictwo Akademickie SEDNO. RR 2021, 8, 160-165.