(1)
Pawiński, P. Między Innowacją a konwencją. Warunki Skutecznej Komunikacji Perswazyjnej Z Perspektywy Marketing Science I Praktyki Marketingowej. RR 2021, 8, 54-68.