(1)
Hordecki, B. M. Dialektyka Erystyczna Jako Sztuka Unikania rozmówców Nieadekwatnych. RR 2021, 8, 118-129.