(1)
Dawidziak-Kładoczna, M. Multimodalność Jako narzędzie Perswazji W Nowej Ewangelizacji I Katechizacji (na przykładzie Vloga „Mocno stronniczy” ojców Adama Szustaka I Tomasza Nowaka). RR 2021, 8, 24-40.