(1)
Kampka, A. Recenzja/Review: Michał Czerenkiewicz, Polonia Illustrata. Łacińska twórczość Panegiryczna Szymona Starowolskiego, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2019. RR 2020, 7.