(1)
Sarna, P.; Tyc, E. Śmierć Prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza W nagłówkach Polskich dzienników I tygodników. RR 2020, 7.