(1)
Załęska, M. Retoryka I Wiedza - wielogłos. Retoryka I Nauka. RR 2015, 2.