(1)
Pałucka-Czerniak, I. M. Retoryka Na Lekcjach języka Polskiego W Szkole Podstawowej: Problemy Teoretyczne I Praktyczne (na Podstawie Analizy Wybranych materiałów Dydaktycznych Z Lat 2017-2019). RR 2019, 6.