(1)
Patro-Kucab, M. Alojzego Felińskiego Stosunek Do pieniędzy I dóbr Materialnych. RR 2019, 6.