(1)
Rosiak-Zięba, E. O niektórych Aspektach związanych Z Etosem W Argumentum Ad Crumenam. RR 2019, 6.