(1)
Gieba, K. Postać Stalkera – Retoryka przywództwa W Postkatastroficznym świecie. RR 2019, 6.