(1)
Sarna, P. W Trosce O Nieprzedstawienie – Wizerunek Józefa Stalina Na łamach Czasopism społeczno-Kulturalnych Okresu Stalinizmu W Polsce. RR 2019, 6.