(1)
Kampka, A. Recenzja/Review: Barbara Sobczak, Retoryka Telewizji, Wydawnictwo Naukowe UAM, PoznaƄ 2018. RR 2019, 6.