(1)
BudzyƄska-Daca, A. Retoryka Jako Subdyscyplina Naukowa. RR 2018, 5.