(1)
Tomecki, K. Retoryczne Znaczenie Liczb Palindromicznych W Biblii. RR 2018, 5.