(1)
Antoszek, E. Opowieści Graniczne: Reprezentacje Granicy amerykańsko-meksykańskiej W Serialu The Bridge (2013-2014). RR 2018, 5.