(1)
Modrzejewska, E. Sprawozdanie/Report: XVI Konferencja Polskiego Towarzystwa Retorycznego Pt. „Retoryka wartości”, Warszawa, 23–24 Listopada 2017 R. RR 2018, 5.