(1)
Kampka, A. Recenzja/Review: Powinowactwa Retoryki Red. Barbara Sobczak, Wydawnictwo Naukowe UAM, PoznaƄ 2017. RR 2018, 5.