(1)
Dymek, D. Jak Z Uczuć Uczynić Argumenty? Środki Retoryczne W Wybranych Szkicach Krytycznoliterackich Michała Grabowskiego. RR 2017, 4.