(1)
Polkowska, L. Retoryka Dramatu Socrealistycznego Na przykładzie "Zwycięstwa" Janusza Warmińskiego, "Zwykłej sprawy" Adama Tarna I "Brygady Szlifierza Karhana" Vaška Kani. RR 2016, 3.