(1)
Pawlak-Hejno, E. Głosu Kobietom! – środki Przekonywania Polskich sufrażystek W Publicystyce „Steru” (1907). RR 2016, 3.