(1)
Kampka, A. Rhetoric in the Knowledge Society – Sprawozdanie Z Konferencji. RR 2015, 2.