[1]
Smoleń-Wawrzusiszyn, M. 2023. Strategie argumentacyjne w dyskursie emancypacyjnym kobiet przedsiębiorczych. "Res Rhetorica". 10, 2 (lip. 2023), 89–104. DOI:https://doi.org/10.29107/rr2023.2.5.