[1]
Baran, A. 2023. Przekonaj i daj się przekonać. Argumentacyjno-perswazyjna rola arystotelesowskich reguł preferencji na przykładzie wybranych reklam. "Res Rhetorica". 10, 2 (lip. 2023), 119–133. DOI:https://doi.org/10.29107/rr2023.2.7.