[1]
Walińska, M. 2023. Choroby duszy i ciała w perswazji kaznodziejskiej (na przykładzie kazań z XVII i początku XVIII wieku) . "Res Rhetorica". 10, 1 (mar. 2023), 53–69. DOI:https://doi.org/10.29107/rr2023.1.4.