[1]
Smoleń-Wawrzusiszyn, M. 2015. Komunikowanie publiczne. Zagadnienia wybrane, pod red. Barbary Kudry i Elwiry Olejniczak, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2014. "Res Rhetorica". 2, 2 (mar. 2015).