[1]
Kornicka, A. 2022. Sprawozdanie/Report: Ogólnopolska Konferencja Retoryczna – Retoryka a współczesne formy komunikacji, 31.05.2022, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, online. "Res Rhetorica". 9, 3 (paź. 2022), 130–133.