[1]
Mokrzan, M. 2023. Czas poróżnienia: retoryka zatargu o strategie polityczne wobec pandemii covid-19. "Res Rhetorica". 10, 1 (mar. 2023), 163–179. DOI:https://doi.org/10.29107/rr2023.1.10.