[1]
Loewe, I. 2023. Badanie kategorii estetycznych w dyskursie telewizyjnym. Analiza logocentryczna. "Res Rhetorica". 10, 1 (mar. 2023), 145–162. DOI:https://doi.org/10.29107/rr2023.1.9.