[1]
Tryksza, A. 2022. Recenzja/Review: Mirosław Ryszkiewicz, Retoryka polskiej powieści kryminalnej po roku 1989. Preliminaria, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2021. "Res Rhetorica". 9, 1 (kwi. 2022), 106–111. DOI:https://doi.org/10.29107/rr2022.1.7.