[1]
Smól, J.I. 2022. Recenzja/Review: Władysława Bryła, Agnieszka Bryła-Cruz, Retoryka „okołokoronawirusowa”. Szkice językowo-kulturowe. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Lublin 2021. "Res Rhetorica". 9, 1 (kwi. 2022), 112-117. DOI:https://doi.org/10.29107/rr2022.1.8.