[1]
Słomka vel Słomiński, K. 2021. Przekłady i parafrazy „Vitae Regum Polonorum” Klemensa Janicjusza od XVI do XVIII wieku – sposoby kreowania wizerunku doskonałego władcy. "Res Rhetorica". 8, 3 (paź. 2021), 4-19. DOI:https://doi.org/10.29107/rr2021.3.1.