[1]
Dawidziak-Kładoczna, M. 2021. Multimodalność jako narzędzie perswazji w nowej ewangelizacji i katechizacji (na przykładzie vloga „Mocno stronniczy” ojców Adama Szustaka i Tomasza Nowaka). "Res Rhetorica". 8, 1 (mar. 2021), 24-40. DOI:https://doi.org/10.29107/rr2021.1.2.