[1]
Kampka, A. 2020. Recenzja/Review: Michał Czerenkiewicz, Polonia illustrata. Łacińska twórczość panegiryczna Szymona Starowolskiego, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2019. "Res Rhetorica". 7, 1 (kwi. 2020).