[1]
Patro-Kucab, M. 2019. Alojzego Felińskiego stosunek do pieniędzy i dóbr materialnych. "Res Rhetorica". 6, 3 (wrz. 2019). DOI:https://doi.org/10.29107/rr2019.3.6.