[1]
BudzyƄska-Daca, A. 2018. Retoryka jako subdyscyplina naukowa. "Res Rhetorica". 5, 4 (grudz. 2018).