[1]
Budzyńska-Daca, A. 2018. Recenzja/Review: Retoryka klasyczna i retoryka współczesna. Pola i perspektywy badań, red. C. Mielczarski, Wydawnictwo Naukowe Sub Lupa, Instytut Filologii Klasycznej, Warszawa 2017, ss. 350. "Res Rhetorica". 5, 4 (grudz. 2018).