[1]
Modrzejewska, E. 2018. Sprawozdanie/Report: XVI konferencja Polskiego Towarzystwa Retorycznego pt. „Retoryka wartości”, Warszawa, 23–24 listopada 2017 r. "Res Rhetorica". 5, 1 (mar. 2018).