[1]
Kampka, A. 2018. Recenzja/Review: Powinowactwa retoryki red. Barbara Sobczak, Wydawnictwo Naukowe UAM, PoznaƄ 2017. "Res Rhetorica". 5, 1 (mar. 2018).