[1]
Dymek, D. 2017. Jak z uczuć uczynić argumenty? Środki retoryczne w wybranych szkicach krytycznoliterackich Michała Grabowskiego. "Res Rhetorica". 4, 4 (grudz. 2017). DOI:https://doi.org/10.29107/rr2017.4.4.