[1]
Polkowska, L. 2016. Retoryka dramatu socrealistycznego na przykładzie "Zwycięstwa" Janusza Warmińskiego, "Zwykłej sprawy" Adama Tarna i "Brygady szlifierza Karhana" Vaška Kani. "Res Rhetorica". 3, 3 (wrz. 2016). DOI:https://doi.org/10.17380/rr.2016.3.5.