Telewizyjne Opowieści Transformacyjne – między misją a rozrywką. Analiza retoryczna przekazu gatunku makeover show

Jarosław Siwek

Abstrakt


Artykuł porusza problematykę programów telewizyjnych, których fabuła oparta jest na motywie szybkiej, radykalnej i widowiskowej przemiany bohatera. Wpisuje się on w nurt badań nad retoryką medialną, z perspektywy rhetorical criticism. Celem tekstu jest ustalenie funkcji społecznych jakie pełnią analizowane programy, poznanie metod jakimi oddziałują na publiczność oraz przewidzenie możliwych konsekwencji tego oddziaływania. Praca ma na celu pokazanie, jak samo medium (stacja telewizyjna/twórcy programu) wpływa na naturę przekazu. Tekst opiera się na wynikach badania zrealizowanego metodą jakościowej analizy treści trzech programów telewizyjnych: Kuchenne Rewolucje, Nasz Nowy Dom oraz Fat Killers. Zabójcy tłuszczu.

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Arystoteles. 2001. Retoryka. W Arystoteles: Dzieła wszystkie, tłum. Henryk Podbielski t. 6, s. 302-477. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Baran, Stanley; Davis, Dennis. 2007. Teorie komunikowania masowego. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Bogunia-Borowska, Małgorzata. 2012. Fenomen telewizji. Interpretacje socjologiczne i kulturowe. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Lemish, Dafna. 2008. Dzieci i telewizja. Perspektywa globalna. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Lisowska-Magdziarz, Małgorzata. 2008. Media powszednie. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Lisowska-Magdziarz, Małgorzata. 2012. Feniksy, Łabędzie, Motyle. Media i kultura transformacji. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Maj, Agnieszka. 2013. Polskie wzory cielesności. Przemiany stosunku do ciała w kulturze ponowoczesnej. Warszawa: Wydawnictwo Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego.

Postman, Neil. 2006. Zabawić się na śmierć. Warszawa: Wydawnictwo Muza.

Sartori, Giovanni. 2007. Homo videns. Telewizja i postmyślenie. Warszawa: Uniwersytet Wydawnictwa Warszawskiego.

Sellnow, Deanna. 2009. The Rhetorical Power of Popular Culture. Considering Mediated Texts. Los Angeles: SAGE.

Springett, Hannah. 2010. Why is Makover Television so popular? [online]. Dostęp: http://issuu.com/hannahspringett/docs/hannahspringett_dissertation [luty 2015]

Sztompka, Piotr. 2002. Socjologia. Analiza społeczeństwa. Kraków: Wydawnictwo Znak.
DOI: https://doi.org/10.17380/rr2015.3.2

Refbacks

  • There are currently no refbacks.