Jude Niedziel, dr Mengele, covidowe hitlerki – językowe środki dyskredytacji przeciwnika w dyskursie sceptycznym wobec szczepień

Autor

  • Wioletta Wilczek Uniwersytet Śląski w Katowicach
  • Bernadetta Ciesek-Ślizowska Uniwersytet Śląski w Katowicach

DOI:

https://doi.org/10.29107/rr2023.1.8

Słowa kluczowe:

analiza retoryczna, inwektywa polityczna, pandemia covid-19, szczepienia, wątki wojenne i antysemickie, sceptycyzm

Abstrakt

Przedmiotem artykułu jest opis wybranych inwektyw służących dyskredytacji przeciwnika (głównie rządu i ministra zdrowia), jakimi na portalu społecznościowym Facebook posługują się osoby sceptyczne wobec szczepień. W omawianym dyskursie obserwujemy zróżnicowane środki językowe służące deprecjacji, wśród nich szczególne miejsce zajmują te, które odwołują się do wątków antysemickich i wojennych. Materiał analityczny stanowi korpus tekstów zawierających komentarze użytkowników Facebooka. Badania koncentrują się na analizie sposobów negatywnego wartościowania (deprecjonowania) przeciwnika i pokazują wykorzystywane w tym celu środki językowe. Wśród nich można wymienić m.in. określenia: jude Niedziel, zbrodniarze, dr Mengele vel Niedzielski, covidowe hitlerki, ludobójstwo.

Bibliografia

Bartmiński, Jerzy. 2010. „Język IV RP, czyli o karierze przecieku. Problem wiarygodności dyskursu publicznego”. W: Język IV Rzeczypospolitej, red. M. Czerwiński, P. Nowak i R. Przybylska, 7–32. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

Białek, Józef. 2021. Covid-19. Globalna mistyfikacja. Wrocław: Wydawnictwo Wektory. 16. https://informacje.pan.pl/informacje/nauki-humanistyczne-i-spoleczne/2613-skad-przekonanie-o-spisku-gender--zbadali-to-naukowcy (dostęp: 30.09.2022).

Bryła Władysława, Bryła-Cruz Agnieszka. 2021. Retoryka „okołowirusowa”. Szkice językowo-kulturowe. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

Cegieła, Anna. 2012. „O retoryce pogardy i wykluczenie w polskim dyskursie publicznym”. Poradnik Językowy 9: 14–25.

Cegieła, Anna. 2014. „Czym jest mowa nienawiści?”. Poradnik Językowy 1: 7–17.

Czyżewski, Marek. 2010. „»Język wrogości« oraz spór o III i IV RP w perspektywie dyskursu publicznego”. W Język IV Rzeczypospolitej, red. M. Czerwiński, P. Nowak i R. Przybylska, 47–61. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

Ciesek-Ślizowska, Bernadetta i in. 2022. Sceptycyzm wobec szczepień przeciwko COVID-19. Raport z badań wybranych komentarzy internetowych wraz z rekomendacjami w zakresie strategii komunikacyjnych. Chorzów: Fundacja Wiedzy i Dialogu Społecznego Agere Aude.

Ciesek-Ślizowska, Bernadetta i in. 2022. „Zwischen Nomination und Prädikation: Strategien zur Diskreditierung der Regierenden im Diskurs der COVID-19-Impfskeptiker” W Corona-Pandemie: Diverse Zugänge zu einem aktuellen Superdiskurs, red. M. Jakosz i M. Kałasznik, 239–262. Vandenhoeck & Ruprecht unipress.

Czachur, Waldemar. 2020. Lingwistyka dyskursu jako integrujący program badawczy. Wrocław: Oficyna Wydawnicza ATUT – Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe.

Głażewska Ewa, Karwatowska Małgorzata. 2021. Maska w „czasach zarazy”. Covidowe funkcje masek – typologie i funkcje. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

Głowiński, Michał. 2007. „Retoryka nienawiści”. Nauka, 2: 19–27.

Gonigroszek, Dorota. 2016-2017. „Ruch antyszczepionkowy w Polsce – medialna wojna na słowa”. Media – Kultura - Społeczeństwo 11–12: 117–126.

Grzegorzewski, Krzysztof. 2011. „»Judenfrage«. Retoryczny obraz propagandy antysemickiej w III Rzeszy (na przykładzie publicznych wypowiedzi Adolfa Hitlera i innych polityków NSDAP w latach 1933–1945)”. Folia Litteraria Polonica 14: 141-153.

Istók Béla, Lőrincz Gábor. 2021. “Virolinguistics. An Introduction to the Study of Coronavirus Language”. Acta Univeristatis Sapientiae. Philologica 2: 91–111.

Jakosz, Mariusz. 2019. „Etykietowanie wartościujące w polskim dyskursie politycznym (na przykładzie retoryki partii Prawo i Sprawiedliwość)”. Linguistische Treffen in Wrocław 15: 115-131.

Kamińska-Szmaj, Irena. 1994. Judzi, zohydza, ze czci odziera. Język propagandy politycznej w prasie 1919–1923. Wrocław: Towarzystwo Przyjaciół Polonistyki Wrocławskiej.

Kamińska-Szmaj, Irena. 2007. Agresja językowa w życiu publicznym. Leksykon inwektyw politycznych 1918–2000. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.

Kita, Małgorzata. 2020. „Partnerstwo w komunikacji z punktów widzenia optymistów i pesymistów komunikacyjnych”. W Partnerstwo w komunikacji, red. A. Kalisz i E. Tyc, 11–36. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Kłosińska, Katarzyna. 2016. „Opozycja jako podstawowe tworzywo dyskursów politycznych”. W Dyskurs i jego odmiany, red. B. Witosz, K. Sujkowska-Sobisz i E. Ficek, 113–120. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Kondzioła-Pich, Katarzyna. 2021. „Covidioci kontra covidianie – kilka uwag o hejcie w czasach zarazy”. Studia Językoznawcze. Synchroniczne i diachroniczne aspekty badań polszczyzny: 79–90. doi: 10.18276/sj.2021.20-06.

Kowalski Sergiusz, Tulli Magdalena. 2003. Zamiast procesu. Raport o mowie nienawiści. Warszawa: W.A.B. /GW FOKSAL.

Kucia Marek, Wilczyńska Bogna. 2014. „Antysemityzm stadionowy. Analiza i interpretacja zjawiska”. Media i Społeczeństwo 4: 171−200.

Leksykon wiedzy politologicznej. 2018. red. J. Marszałek-Kawa i D. Plecka, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.

Lipiński, Artur. 2009. „Dyskursywne konstruowanie tożsamości prawicy w warunkach podziału postkomunistycznego”. W Współczesne partie polityczne. Wybrane problemy, red. T. Godlewski i in. 186−245. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.

Lipiński, Artur. 2016. „Strategie »komunizacji« przeciwnika politycznego. Obraz środowiska Unii Wolności w dyskursie polskiej prawicy.” Przegląd Politologiczny 3: 93−107.

Łotocki Łukasz, Miciński Krzysztof. 2022. „Sfery zgody i konfliktu w polskim dyskursie politycznym wokół strategii walki z pandemią COVID-19”. Studia Politologiczne 65: 212–245. doi: 10.33896/SPolit.2022.65.10.

Marchlewska Marta i in. 2018. Spisek Gender. Psychologiczne podłoże zjawiska. Warszawa: Centrum Badań nad Uprzedzeniami.

Marczewska, Marzena. 2018. „Stereotypy etniczne we współczesnym polskim dyskursie publicznym.” Res Historica 46: 283–300. doi: 10.17951/rh.2018.46.283-300.

Poprawa, Marcin. 2016. „Inwektywy czasów II wojny światowej. Językowe środki obrażania przeciwnika / wroga politycznego w prasie konspiracyjnej lat 1939–1945”. Oblicza Komunikacji 9: 39–84. doi: 10.19195/2083-5345.9.3.

Reisigl, Martin. 2010. „Wartościowanie w dyskursach”. Tekst i Dyskurs – Text und Diskurs 3: 27–61.

Reisigl, Martin. 2011. „Analiza retoryki politycznej” W Jakościowa analiza dyskursu w naukach społecznych, red. R. Wodak i M. Krzyżanowski, 151–181. Warszawa: Wydawnictwo: Łośgraf.

Rutkowski, Mariusz. 2012. „Od Goebbelsa do Balcerowicza. Performatywne aspekty użycia nazw własnych w dyskursie publicznym”. W Performatywne wymiary kultury, red. K. Skowronek i K. Leszczyńska, 61–72. Kraków: Libron.

Skalska, Agnieszka. 2007. Obraz wroga w antysemickich rysunkach prasowych Marca ’68. Warszawa: Narodowe Centrum Kultury.

Sobol Elżbieta, Drabik Lidia, red. 2006- Słownik języka polskiego PWN. Dostępny w internecie: www.sjp.pl (dostęp: 15.09.2022). Stosowany skrót: SJP PWN.

Steciąg, Magdalena. 2016. „Reprezentacja czy iluzja? Dyskurs manifestacji publicznych kobiet w Polsce”. W Reprezentacje świata w dyskursach, red. B. Ciesek-Ślizowska i in. 140–152. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Szczepaniak, Jacek. 2011. „Nie drzyj ryja, głupia Świnio! Inwektywa jako element symbolicznego rytuału ranienia.” Prace Komisji Językoznawczej BTN 21: 181–190.

Wawrzuta, Dominik i in. 2021. „What Arguments against COVID-19 Vaccines Run on Facebook in Poland: Content Analysis of Comments”. Vaccines 9: 1–12. Dostępny w internecie: https://www.mdpi.com/2076-393X/9/5/481 (dostęp: 3.12.2021).

Witosz, Bożena, 2010. „O dyskursie wykluczenia i dyskursach wykluczonych z perspektywy lingwistycznej”. Tekst i Dyskurs – Text und Diskurs 3: 9–25.

Wodak, Ruth. 2008. „Dyskurs populistyczny: retoryka wykluczenia a gatunki języka pisanego” W Krytyczna Analiza Dyskursu. Interdyscyplinarne podejście do komunikacji społecznej, red. A. Duszak i N. Fairclough, 185–214. Kraków: Universitas.

Zamorski, Marek A. 2020. Operacja Pandemia. Globalna psychoza i nowy totalitaryzm. Wrocław: Wydawnictwo Wektory.

Pobrania

Opublikowane

2023-03-31

Jak cytować

Wilczek, Wioletta, i Bernadetta Ciesek-Ślizowska. 2023. „Jude Niedziel, Dr Mengele, Covidowe Hitlerki – językowe środki Dyskredytacji Przeciwnika W Dyskursie Sceptycznym Wobec Szczepień”. "Res Rhetorica" 10 (1):129-44. https://doi.org/10.29107/rr2023.1.8.