Choroba jako mistyczne uzdrowienie – trzy wczesne świadectwa retoryki naprawczej w judeo-hebrajskim i judeo-chrześcijańskim dyskursie formacyjnym

Autor

DOI:

https://doi.org/10.29107/rr2023.1.1

Słowa kluczowe:

retoryka naprawcza, retoryka cielesności, choroba, starożytne piśmiennictwo formacyjne

Abstrakt

Retoryka naprawcza powiązana z retoryką cielesności/choroby już przed dekadą znalazła na Zachodzie zastosowanie w badaniach nad późnoantycznym piśmiennictwem monastycznym. Badania te nie są jednak w Polsce popularne, czego skutkiem jest brak ożywionej dyskusji w środowisku akademickim – chociażby nad terminologią, której brak w rodzimym dyskursie, a także nad specyfiką oraz perspektywami zastosowań retoryki naprawczej jako propozycji metodologicznej. Dlatego niniejszy artykuł będzie próbą zainicjowania dyskusji na gruncie polskim i rekonesansem możliwości, jakie oferuje paradygmat retoryki naprawczej w połączeniu z tradycyjną analizą retoryczną (w odniesieniu do tematyki choroby w literaturze formacyjnej pierwszych wieków po Chrystusie).

Bibliografia

Clemens Alexandrinus. 1909. Opera, vol. 3. (Stromata, Buch VII-VIII, Excerpta ex Theodoto, Eclogae propheticae), red. Otto Stählin. Leipzig: Hinrichs.

Crislip, Andrew. 2012. Thorns in the Flesh: Illness and Sanctity in Late Ancient Christianity. Divinations: Rereading Late Ancient Religion. Philadelphia: University of Pennsylvania Press.

Drijvers, Hendrik Jan Willem. 1994. Collection of Essays. History and Religion in Late Antique Syria. London: Routledge.

Filon Aleksandryjski. 1986. Pisma, t. 1. Przełożył Leon Joachimowicz. Warszawa: Pax.

Helderman, Jan. 1978. „Anapausis in the Epistula Jacobi Apocrypha”. W Nag Hammadi and Gnosis, red. Robert McLachlan Wilson. Leiden: Brill.

Łucarz, Stanisław. 2007. Grób czy świątynia? Problematyka cielesności w antropologii Klemensa Aleksandryjskiego. Kraków: Ignatianum – WAM.

Pałucki, Jerzy. 1993. „Chrystus Boski Lekarz w pismach Klemensa Aleksandryjskiego”. W Wczesno-chrześcijańska asceza, red. Franciszek Drączkowski. Lublin: Wydawnictwo KUL.

Philo Judaeus. 1894. Works, vol. 2. Translated by Charles Duke Yonge. London: George Bell and Sons.

Piechowiak, Marek. 2009. „Sokrates sam ze sobą rozmawia o sprawiedliwości”. W Kolokwia Platońskie, red. Artur Pacewicz. Wrocław: Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe.

Platon. Fedon. 1958. Przełożył Władysław Witwicki. Warszawa: PWN.

Platon. Kriton. 1958. Przełożył Władysław Witwicki. Warszawa: PWN.

Platon. Timajos. 1960. Przełożył Władysław Witwicki. Warszawa: PWN.

Reale, Giovanni. 2008. „Ciało ludzkie w myśli greckiej: Homer i Plato”. Ethos, 2-3: 105-118

Szram, Mariusz. 2019. „Radykalna asceza jako herezja w Diversarum hereseon liber Filastriusza z Brescii i innych wczesnochrześcijańskich katalogach ruchów heretyckich”. W Veni Domine. Księga pamiątkowa w 50. rocznicę święceń biskupich księdza biskupa prof. dr. hab. Juliana Wojtkowskiego, red. Andrzej Kopiczko. Pelplin: Bernardinum.

Vaught, Jennifer C. (red.). 2010. Rhetorics of Bodily Disease and Health in Medieval and Early Modern England. London: Routledge.

Vogel de, Cornelia J. 1981. „The Sóma-Séma Formula: Its Function in Plato and Plotinus Compared to Christian Writers”. W: Neoplatonism and Early Christian Thought, red. H.J. Blumenthal, Robert Austin Markus. London: Variorum Publications.

Vogel de, Cornelia J. 1988. Rethinking Plato and Platonism. Leiden: Brill.

Zmorzanka, Anna. 2017. „Formuła soma-sema w księdze Tomasza Atlety i jej aspekty ontyczno-etyczne”. Vox Patrum, 67: 767-777

Pobrania

Opublikowane

2023-03-31

Jak cytować

Kapuścińska-Jawara, Anna Maria. 2023. „Choroba Jako Mistyczne Uzdrowienie – Trzy Wczesne świadectwa Retoryki Naprawczej W Judeo-Hebrajskim I Judeo-chrześcijańskim Dyskursie Formacyjnym”. "Res Rhetorica" 10 (1):5-17. https://doi.org/10.29107/rr2023.1.1.