Pochwała medyka. Mowa Jana Zamoyskiego na pogrzebie Gabriela Falloppia, anatoma (1562)

Autor

  • Małgorzata Ciszewska IBL PAN

DOI:

https://doi.org/10.29107/rr2023.1.2

Słowa kluczowe:

oratio funebris, mowa pogrzebowa, pochwała medyka, pochwała medycyny, Gabriele Falloppio, Jan Zamoyski

Abstrakt

Studium podejmuje kwestię pochwały medyka w wieku XVI na przykładzie łacińskiej oratio funebris wygłoszonej przez Jana Sariusza Zamoyskiego na pogrzebie Gabriela Falloppia w 1562 roku. Fallopius był znakomitym anatomem, którego ustalenia do dziś pozostają aktualne, wybitym botanikiem, wyjątkowym chirurgiem i szanowanym wykładowcą Uniwersytetu w Padwie. Oratio funebris zawiera pochwałę opartą na biografii zmarłego i w ten sposób realizuje humanistyczne założenia poddawania wzorców osobowych do naśladowania w dążeniu do cnoty. Artykuł przedstawia analizę wyborów dokonanych przez mówcę w zakresie retorycznej inwencji i amplifikacji pochwały.

Bibliografia

Barłowska Maria. 2004. „Albrycht Stanisław Radziwiłł – mówca o mówcach”. W Teatr wymowy. Formy i przemiany retoryki użytkowej, red. J. Sztachelska, J. Maciejewski, E. Dąbrowicz, 179–196. Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku.

Barłowska, Maria. 2008. Ossoliński, Moskorzowski, Sarbiewski – mowy pogrzebowe: teksty w dialogu. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Belloni Speciale, Gabriella. 1994. „Falloppia Gabriele.” W Dizionario Biografio degli Italiani, vol. XLIV, 479–481. Roma: Istituto dell'Enciclopedia Italiana.

Ciszewska, Małgorzata. 2020. Szlacheckie mowy pogrzebowe – dwie perspektywy. Tradycja gatunku i realizacje Jakuba Sobieskiego. Warszawa: Instytut Badań Literackich.

Cotta-Schönberg von Michael. 2019. Collected Orations of Pope Pius II, Vol. 1: Introduction. 6th version, red. i tłum. M. von Cotta-Schönberg. Beau Bassin: Scholars’ Press.

Erazm z Rotterdamu. 1999. „Pochwała medycyny”, tłum. A. Radomska, Odrodzenie i Reformacja w Polsce XLIII: 177-194.

Estreicher, Karol, Estreicher, Stanisław. 2000. Bibliografia polska Karola i Stanisława Estreicherów. Vol. XXXIV. Kraków: Uniwersytet Jagielloński.

Favaro, Giuseppe. 1928. Gabriele Falloppia modenese (MDXXIII–MDLXII). Studio biografico. Modena: Tipografia Editrice Immacolata Concezione.

Gorzkowski, Albert. 2001. „In principio erat…. Pragmatyczne aspekty topiki egzordialnej”. W Retoryka – teoria i praktyka, red. W. Przyczyna, R. Przybylska, 343-364. Kraków: Wydawnictwo Poligrafia Salezjańska.

Grzybowski, Stanisław. 1994. Jan Zamoyski. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.

Harsting, Pernille. 1991. “The Work of Menander Rhetor in Italy in the Renaissance: The First Translation?” Res publica litterarum & Studi Umanistici Piceni 14&11, 69-73.

Harsting, Pernille. 1994. “The Golden Method of Menander Rhetor. The Translations and the Reception of the “peri epideiktikon” in the Italian Renaissance.” Analecta Romana Instituti Danici 20 (1992): 139–157.

Harsting, Pernille. 2002. “The Discovery of Late-Classical Epideictic Theory in the Italian Renaissance.” W Ten Nordic Studies in the History of Rhetoric, red. P. Harsting i S. Ekman, 39-53. Copenhagen: NNRH.

Klestinec, Cynthia. 2011. Theaters of Anatomy. Students, Teachers, and Traditions of Dissection in Renaissance Venice. Baltimore: The John Hopkins University Press.

Lapraik Guest, Clare. 2008. “Figural Cities: Bruni’s Laudatio Urbis Florentinae and its Greek Sources.” W Rhetoric, Theatre and the Arts of Design, red. C. Lapraik Guest, 151–187. Oslo: Novus.

Lausberg, Heinrich. 2002. Retoryka literacka. Podstawy wiedzy o literaturze. Tłum. A. Gorzkowski. Bydgoszcz: Wydawnictwo Homini.

Lenart, Mirosław. 2013. Patavium, Pava, Padwa. Tło kulturowe pobytu Jana Kochanowskiego na terytorium Republiki Weneckiej. Warszawa: Instytut Badań Literackich.

Leśniewski, Sławomir. 2008. Jan Zamoyski. Hetman i polityk. Warszawa: Bellona.

Łempicki, Stanisław. 1921. Protektor medycyny i medyków (kartka z dziejów mecenatu humanistycznego w Polsce). Lwów: Księgarnia Wydawnicza H. Altenberga.

Łempicki, Stanisław. 1951. „Protektor medycyny i medyków.” W Łempicki, Stanisław. Renesans i humanizm w Polsce. Warszawa: Czytelnik.

McManamon, John M. 1989a. “Continuity and Change in the Ideals of Humanism: The Evidence from Florentine Funeral Oratory.” W Life and Death in Fifteenth-Century Florence, red. M. Tetel, R. G. Witt, R. Goffen, 68-87. Durham and London: Duke University Press.

McManamon, John M. 1989a. Funeral Oratory and the Cultural Ideals of Italian Humanism. Chapel Hill: The University of North Carolina Press.

McManamon, John M. 2016. An Incipitarium of Funeral Orations and a Smattering of Other Panegyrical Literature from the Italian Renaissance (ca. 1350-1550). http://www.luc.edu/media/lucedu/history/pdfs/Incipit_Catalogue.pdf

Paprocki, Bartosz. 1858. Herby rycerstwa polskiego (...) zebrane i wydane r.p. 1584, red. K.J. Turowski. Kraków: Wydawnictwo Biblioteki Polskiej.

Radomska, Agnieszka. 1999. „Wstęp”. W Erazm z Rotterdamu. „Pochwała medycyny”, tłum. A. Radomska, Odrodzenie i Reformacja w Polsce XLIII: 177-179.

Siraisi, Nancy G. 2004. “Oratory and Rhetoric in Renaissance Medicine.” Journal of the History of Ideas 65 (2): 191-211.

Skwara, Marek. 1999. O dowodzeniu retorycznym w polskich drukowanych oracjach pogrzebowych XVII wieku. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.

Skwara, Marek. 2009. Polskie drukowane oracje pogrzebowe XVII wieku. Bibliografia. Gdańsk: Wydawnictwo słowo/obraz terytoria.

Starnawski, Jerzy. 1972 „Wstęp”. W Orzechowski, Stanisław. Wybór pism, red. Jerzy Starnawski, I-XVIII. Wrocław: Zakład Narodowy Imienia Ossolińskich.

Starnawski, Jerzy. 1982. „Wstęp”. W Kromer, Marcin. Mowa na pogrzebie Zygmunta I oraz O pochodzeniu i o dziejach Polaków księgi XXIX i XXX, wprowadzenie, tłum. i red. J. Starnawski, I-XXXI. Olsztyn: Wydawnictwo Pojezierze Olsztyn.

Stolberg, Michael. 2022. Gabrielle Falloppia, 1522/23-1562: The Life and Work of a Renaissance Anatomist. Taylor and Francis.

Tiraboshi, Girolamo. 1782. Biblioteca modenese o Notizie della vita e delle opere degli Scittori natii degli stati del sernissimo signor duca di Modena, Tomo II. Modena: Presso La Societa’ Tipografica.

Watts, Edward. 2016. “Himerius and the Personalisation of the Monody.” W Shifting Genres in Late Antiquity, red. G. Greatrex, H. Elton, współpraca L. McMahon, 319–324. London and New York: Routledge.

Westfall, Richard S., Falloppio Gabriele, The Galileo Project, on-line: http://galileo.rice.edu/Catalog/NewFiles/fallopio.html [data dostępu: 2022-09-21].

Zamoyski, Jan Sariusz. 1562a. Ioannis Sarii Zamoscii oratio habita Patavii in funere excelletissimi viri, Gabrielis Fallopii, IIII. Id. Oct. MDLXII. Patavii: apud Innocentium Ulmum.

Zamoyski, Jan Sariusz. 1562b. Ioannis Sarii Zamoscii oratio habita Patavii in funere excellentissimi viri, Gabrielis Falloppii, IIII. Id. Oct. M D LXII. Venetiis.

Zamoyski, Jan Sariusz. 1904. „Mowa Zamoyskiego na pogrzebie prof. Fallopiusa, Padwa, 12 X 1562”. W Archiwum Jana Zamoyskiego, kanclerza i hetmana wielkiego koronnego, tom 1, 1553-1579, red. Wacław Sobieski, 391-395. Warszawa: drukarnia Piotra Laskauera.

Pobrania

Opublikowane

2023-03-31

Jak cytować

Ciszewska, Małgorzata. 2023. „Pochwała Medyka. Mowa Jana Zamoyskiego Na Pogrzebie Gabriela Falloppia, Anatoma (1562)”. "Res Rhetorica" 10 (1):18-33. https://doi.org/10.29107/rr2023.1.2.