Recenzja/Review: Władysława Bryła, Agnieszka Bryła-Cruz, Retoryka „okołokoronawirusowa”. Szkice językowo-kulturowe. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Lublin 2021

Autor

DOI:

https://doi.org/10.29107/rr2022.1.8

Biogram autora

Joanna Ilona Smól - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Adiunkt w Zakładzie Retoryki, Pragmalingistyki i Dziennikarstwa, zainteresowania naukowe: językoznawstwo, genologia dziennikarska, poradoznawstwo, teoria public relations

Bibliografia

Arystoteles. 2001. Retoryka. Dzieła wszystkie, t. 6. Warszawa: PWN.

Awdiejew, Aleksy. 2004. Gramatyka interakcji werbalnej. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Chudzik, Anna. 2021. „Obraz umierania i śmierci w okresie pandemii w mediach”. Studia de Cultura 13: 35-52.

Kozik, Ewa. 2021. „Jak troszczyć się o życie? Antyszczepionkowe narracje spiskowe w czasie pandemii COVID-19”. Studia Etnologiczne i Antropologiczne 21(1): 1-19. https://doi.org/10.31261/SEIA.2021.21.01.02

Krastew, Iwan. 2020. Nadeszło jutro. Jak pandemia zmienia Europę. Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej.

Kracik, Jan. 2020. Pokonać czarną śmierć. Kraków: Wydawnictwo M. Społeczny Instytut Wydawniczy Znak.

Nęcki, Zbigniew. 2020. Komunikacja międzyludzka, Kraków: Antykwa.

Radibratović, Emilija. 2021. “Critical rhetoric and Critical Discourse Analysis in a critical pandemic world”. Res Rhetorica 8(4): 119-134. https://doi.org/10.29107/rr2021.4.7

Rosolak, Maciej. 2001. Wielkie zarazy ludzkości. Warszawa: Fronda.

Witkowski, Przemysław. 2021. „Główne narracje polskiej skrajnej prawicy w pierwszym roku pandemii COVID-19 – analiza narracyjna”. Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego 15(1): 205-235. https://doi.org/10.34862/rbm.2021.1.10

Wojtukiewicz, Agnieszka. 2020. „Pandemia COVID-19 – metaforyka w głównych wydaniach polskich dzienników telewizyjnych”. Com.press 3(2): 50-67.

Žižek, Slavoj. 2020. Pandemia! Covid-19 trzęsie światem. Warszawa: Wydawnictwo Relacja.

Žižek, Slavoj. 2021. Pandemia 2. Kroniki straconego czasu. Warszawa: Wydawnictwo Relacja.

Pobrania

Opublikowane

2022-04-07

Jak cytować

Smól, Joanna Ilona. 2022. „Recenzja/Review: Władysława Bryła, Agnieszka Bryła-Cruz, Retoryka «okołokoronawirusowa». Szkice językowo-Kulturowe. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Lublin 2021”. "Res Rhetorica" 9 (1):112-17. https://doi.org/10.29107/rr2022.1.8.