„Twojego życia nic już nie odmieni”. Retoryka spektaklu, kryzysu i metanoi w rozmowie Kamila Durczoka z Markiem Czyżem

Autor

  • Marta Tomczok Uniwersytet Śląski
  • Paweł Tomczok Uniwersytet Śląski

DOI:

https://doi.org/10.29107/rr2022.3.2

Słowa kluczowe:

kryzys, metanoia, paramologia, Kamil Durczok, spektakl, wina

Abstrakt

W artykule przedstawiono analizę wywiadu zatytułowanego Dziennikarz przerywa milczenie! Rozmowa z Kamilem Durczokiem zamieszczonego na kanale „Czyż tak!” 21 sierpnia 2020 roku. Wywiad nagrany został w katowickim teatrze Korez, a jego tematyka dotyczy kryzysu egzystencjalnego i wizerunkowego, z jakim zmaga się znany dziennikarz i wieloletni redaktor naczelny serwisu informacyjnego TVN „Fakty”. Analiza retoryki wypowiedzi uczestników dialogu, przywołanych symboli kulturowych oraz znaczeń tkwiących w przedstawionej przestrzeni pozwoliła na rozpoznanie skomplikowanej gry, jaką Durczok oraz Czyż podejmują z sytuacją wyznania – z przymusem mówienia prawdy, któremu w społeczeństwie medialnego spektaklu towarzyszy potrzeba kształtowania własnego wizerunku.

Bibliografia

„K.D., M.Cz” – skrót „Dziennikarz przerywa milczenie! Rozmowa z Kamilem Durczokiem”. Czyż tak! Dostęp: 31.01.2022. https://www.youtube.com/watch?v=b_DsibGDglA&t=892s

Durczok, Kamil. 2005. Wygrać życie. Rozmowy przeprowadził Piotr Mucharski. Kraków: Wydawnictwo Znak.

Durczok, Kamil. 2016. Przerwa w emisji. Warszawa: Edipresse Polska S.A.

LITERATURA PRZEDMIOTU

Augustyn, św. 1995. Wyznania. Przeł. oraz wstępem i kalendarium opatrzył Tadeusz Kubiak. Kraków: Wydawnictwo Znak.

Bergman, Ingmar. 1977. „Siódma pieczęć (Det Sjunde Inseglet), 1956”. W Scenariusze. Przeł. Kazimierz Młynarz. Warszawa: Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe.

Blumenberg, Hans. 1997. Rzeczywistości, w których żyjemy. Przeł. Wanda Lipnik. Warszawa: Oficyna Naukowa.

Butzer, Günter. 2008. Soliloquium: Theorie und Geschichte des Selbstgesprächs in der europäischen Literatur, Paderborn, München: Fink

Dąbek, o. Tomasz Maria OSB. 1996. „Nawracajcie się!”. Metanoia w Nowym Testamencie. Katowice: Księgarnia Św. Jacka.

Debord, Guy. 2006. Społeczeństwo spektaklu. Rozważania o społeczeństwie spektaklu. Przeł. Mateusz Kwaterko. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.

Dostojewski, Fiodor. 1992. Biesy. Przeł. T. Zagorski, Z. Podgórzec. Warszawa: Wydawnictwo Puls.

Foucault, Michel. 2018. Zło czynić, mówić prawdę. Funkcja wyznania w sprawiedliwości. Wykłady z Louvain, 1981. Przeł. Andrzej Zawadzki. Kraków: Wydawnictwo Znak.

Gadamer, Hans-Georg. 2011. O skrytości zdrowia. Przeł. Andrzej Przyłębski. Poznań: Media Rodzina.

Hume, David. 1976. O tragedii. Przeł. Teresa Tatarkiewiczowa. W Arystoteles, David Hume, Max Scheler. O tragedii i tragiczności. Kraków: Wydawnictwo Literackie.

Jastrzębowski, Sławomir. 2021. „Interesujący case Kamila Durczoka”. Salon24.pl. Dostęp: 31.01.2021. https://www.salon24.pl/u/jastrzebowski/1181762,interesujacy-case-kamila-durczoka

Lausberg, Heinrich. 2002. Retoryka literacka. Podstawy wiedzy o literaturze. Przeł., oprac., wstęp Albert Gorzkowski. Bydgoszcz: Wydawnictwo Homini.

Lubina-Cipinska, Danuta. 2010. „Fenomen Korezu. Kilka słów o katowickim teatrze”. Dziennik Teatralny. Dostęp: 31.01.2022. http://www.dziennikteatralny.pl/artykuly/fenomen-korezu.html

Karzełek, Fryderyk. 2021. Zrób z życia arcydzieło. Dostęp: 23.08.2022. https://www.fryderykkarzelek.pl/

Pease, Allan. 2005. Mowa ciała. Jak odczytywać myśli innych ludzi z ich gestów. Przeł. Piotr Żak. Kielce: Jedność.

Perelman, Chaim. 2004. Imperium retoryki. Retoryka i argumentacja. Przeł. Mirosław Chomicz. Red. nauk. Ryszard Kleszcz. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Perinbanayagam, Robert. 2016. The Rhetoric of Emotions. A Dramatistic Exploration. London and New York: Routledge. Taylor & Francis Group.

Platon, wyd. 1999. Dialogi. T. II. Przeł. oraz wstępami i objaśnieniami opatrzył Władysław Witwicki. Kęty: Wydawnictwo ANTYK.

Scheler, Max. 1976. O zjawisku tragiczności. Przeł. Roman Ingarden. W Arystoteles, David Hume, Max Scheler. O tragedii i tragiczności. Kraków: Wydawnictwo Literackie.

Sloterdijk, Peter. 2014. Musisz życie swe odmienić. O antropotechnice. Przeł. Jarosław Janiszewski. Wstęp Arkadiusz Żychliński. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN SA.

Szymanek, Krzysztof. 2004. Sztuka argumentacji. Słownik terminologiczny. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Szymanek, Krzysztof. 2008. Argument z podobieństwa. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Szymanek, Krzysztof. 2021. „Erystyka, moralność i wojna”. Folia Philosophica 1 (45), 1-19. Dostęp: 30.01.2022. https://doi.org/10.31261/fp.12285.

Szymutko, Stefan. 2001. Nagrobek ciotki Cili. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

tw. 2019. W czwartek z sieci zniknął serwis Kamila Durczoka Silesion.pl. Dostęp: 31.01.2022. https://www.wirtualnemedia.pl/artykul/koniec-serwisu-kamila-durczoka-silesion-pl

Usługa. Budowa wizerunku z Kamilem Durczokiem. Dostęp: 31.01.2022. https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/wyszukiwarka/uslugi/drukuj-pdf?id=302443

Ultranowoczesne studio „Faktów”. TVN jak Al-Dżazira. Dostęp: 31.01.2022. https://rozrywka.dziennik.pl/telewizja/galeria/406398,wystartowalo-nowe-studio-faktow-i-stacji-tvn24.html.

Zimmerman, Brett. 2005. Edgar Allan Poe. Rhetoric and Style. Montreal & Kingston, London, Ithaca: McGill-Queen’s University Press.

Pobrania

Opublikowane

2022-10-10

Jak cytować

Tomczok, Marta, i Paweł Tomczok. 2022. „«Twojego życia Nic Już Nie odmieni». Retoryka Spektaklu, Kryzysu I Metanoi W Rozmowie Kamila Durczoka Z Markiem Czyżem”. "Res Rhetorica" 9 (3):25-42. https://doi.org/10.29107/rr2022.3.2.