Glottodydaktyka wobec wielości teorii argumentacji. Modelowanie kompetencji rozumienia debaty radiowej

Autor

  • Bernadeta Wojciechowska Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

DOI:

https://doi.org/10.29107/rr2022.1.6

Słowa kluczowe:

debata, dyskurs medialny, strategie retoryczne, kompetencje interpretacyjne, dydaktyka języków obcych

Abstrakt

W niniejszym artykule podjęto problematykę wyboru teorii argumentacji jako podstawy kształcenia kompetencji interpretacyjnych w języku obcym i omówiono ją w odniesieniu do rozumienia debaty radiowej. Wychodząc z założenia, że konceptualizacja debaty wyznacza rodzaj działań intelektualnych, które pozwalają ją zrozumieć, zaproponowano gatunkowy i retoryczny model tego gatunku dyskursu oraz wyprowadzono z niego umiejętności niezbędne dla jego krytycznego odbioru.

Bibliografia

Amossy, Ruth. 2010. La présentation de soi. Ethos et identité verbale. Paris: PUF.

Amossy, Ruth. 2012. L’argumentation dans le discours. Paris: Armand Colin.

Amossy, Ruth. 2014. Apologie de la polémique. Paris: Presses Universitaires de France.

Amossy, Ruth i Burger, Marcel. 2011. Introduction: la polémique médiatisée. Semen, 31: 7-24, DOI : 10.4000/semen.9072

Amossy, Ruth i Koren, Roseline. 2009. Rhétorique et argumentation: approches croisées. Argumentation et Analyse du Discours, 2. DOI: /10.4000/aad.561

Bloom, Benjamin. 1956. Taxonomy of Educational Objectives: The Classification of Educational Goals. Longman.

Breton, Philippe. 2010. “Enjeux et pertinence de la formation aux techniques d’argumentation des étudiants en journalisme”. Les Cahiers du journalisme 21: 46-57.

Breton, Philippe i Gauthier, Gilles. 2011. Histoire des théories de l’argumentation. Paris: Editions La Découverte.

Brożek, Bartosz. 2014. Granice interpretacji. Warszawa: Copernicus Center Press.

Charaudeau, Patrick. 2008. L’argumentation dans une problématique d’infl uence. Argumentation et Analyse du Discours 1, DOI: 10.4000/aad.193.

Dakowska, Maria. 2015. O rozwoju dydaktyki języków obcych jako dyscypliny naukowej. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.

Doury, Marianne. 2003. “L'évaluation des arguments dans les discours ordinaires”. Langage et société, 105: 9-37.

Eemeren, Frans H. van i Houtlosser, Peter. 2002. Strategic manoeuvring: maintaining a delicate balance. W Eemeren, F. H. van i Houtlosser P. (red.). Dialectic and Rhetoric: The Warp and Woof of Argumentation Analysis. 119-130. Dordrecht, Boston and London: Kluwer Academic Publishers.

Eemeren, Frans H. van i Grootendorst, Rob. 2004. A Systematic Theory of Argumentation: The Pragma-dialectical Approach. Cambridge: Cambridge University Press.

Eemeren, Frans. H. van i Houtlosser, Peter. 2004. Une vue synoptique de l’approche pragma-dialectique. W Doury, M. i Moirand, S. (red.) Argumentation aujourd’hui, 45-75, Paris: Presses Sorbonne Nouvelle.

Field, John. 2008. Listening in the Language Classroom. Cambridge: Cambridge University Press.

Flowerdew, John i Miller, Lindsay. 2009. Listening in a Second Language. W Wolvin, A. D. (red.) Listening and Human Communication in the 21st Century. Wiley-Blackwell. 158-178.

Goth, Christine C. M. i Vandergrift, Larry. 2021. Teaching and Learning Second Language Listening. Routledge.

Kuhn, Deanna, Wang, Yanan i Huamei Li. 2011. “Why Argue? Developing Understanding of the Purposes and Values of Argumentative Discourse”. Discourse Processes, 48: 26–49.

Leff, Michael. 2009. “Perelman, argument ad hominem et ethos rhétorique”. Argumentation et Analyse du Discours [en ligne], 2, DOI: 10.4000/aad.213.

Lynch, Tony. 2011. “Academic Listening in the 21st Century: Reviewing a decade of research”. Journal of English for Academic Purposes, 10: 79-88.

Morley, Joan. 2001. Aural comprehension instruction: Principles and practices. W Celce Murcia, M. (red.), Teaching English as a second or foreign language. 69-85. Boston: Heinle & Heinle Publishers.

Macagno, Fabrizio i Walton, Douglas. 2010. “What we hide in words: Emotive words and persuasive definitions”. Journal of Pragmatics, 42: 1997–2013.

Maingueneau, Dominique. 2007. Genres de discours et modes de généricité. Le français aujourd’hui, 159: 29-35.

Maingueneau, Dominique. 2014. Discours et analyse du discours. Paris: Armand Colin.

Meyer, Michel, Carrilho, Manuel Maria i Timmermans, Benoit. 2010. Historia retoryki od Greków do dziś. tłum. Baran, Z. Warszawa: Wydawnictwo Aletheia.

Micheli, Raphaël. 2010. L’émotion argumentée. L’abolition de la peine de mort dans le débat parlementaire français. Paris: Le Cerf.

Molek-Kozakowska, Katarzyna. 2014. Dyspozycja krytyczna jako komponent refleksyjności językowej na poziomie akademickim. W Baran-Łucarz, M. (red), Refleksja w uczeniu się i nauczaniu języków obcych. 97-111. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.

Perelman, Chaïm i Lucie Olbrechts-Tyteca. 2008. Traité de l’argumentation. La nouvelle rhétorique. Bruxelles: Éditions de l’Université de Bruxelles.

Plantin, Christian. 2011. Les bonnes raisons des émotions. Principes et méthode pour l’étude du discours émotionné. Berne: Peter Lang.

Reboul, Anne i Moeschler, Jacques. 1998. Pragmatique du discours. De l’interprétation de l’énoncé à l’interprétation du discours. Paris: Armand Colin (U linguistique).

Skwara, Marek. (red.). 2008. Retoryka. Gdańsk: Wydawnictwo słowo/obraz terytoria.

Stalmaszczyk, Piotr i Cap, Piotr (red.). 2014. Pragmatyka, retoryka, argumentacja. Obrazy języka i dyskursu w naukach humanistycznych. Kraków: Universitas.

Szkudlarek-Śmiechowicz, Ewa. 2010. Tekst w radiowej i telewizyjnej debacie politycznej. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Tindale, Christopher W. 2009. “L’argumentation rhétorique et le problème de l’auditoire complexe”. Argumentation et Analyse du Discours 2, DOI: 10.4000/aad.493.

Vandergrift, Larry. 1998. “La métacognition et la compréhension auditive en langue seconde”. La revue canadienne de la linguistique appliquée 1/1-2: 83-105.

Vandergrift, Larry. 2003. “Pleins feux sur la classe, de l’anticipation à la réflexion: Comment guider les élèves dans le processus d’écoute en langue seconde”. The Canadian Modern Language Review/La revue. Canadienne des langues vivantes, 59: 3.

Vandergrift, Larry. 2004. “Listening to learn or listening to listen?”. Annual Review of Applied Linguistics, 24: 3-25.

Vandergrift, Larry et al. 2006. “The Metacognitive Awareness Listening Questionnaire: Development and Validation”. Language Learning, 56/3: 431-462.

Van Dijk, Teun. A. i Kintsch, Walter. 1983. Strategies of discourse comprehension. New York: Academic Press.

Vion, Robert. 1992. La communication verbale. Analyse des interactions. Paris: Hachette Supérieur.

Wilczyńska, Weronika i Michońska-Stadnik, Anna. 2010. Metodologia badań w (glotto)dydaktyce. Wprowadzenie. Kraków: Avalon.

Wojciechowska, Bernadeta. 2017. Enseigner les compétences interprétatives à l’oral. Cadre rhétorique et générique du débat. Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza (seria filologia romańska nr 62).

Wojciechowska, Bernadeta. 2020. “Compréhension de l’oral en langue étrangère – problems notionnels et ses retombées didactiques et glottodidactiques”. Romanistica Comeniana 2/2020: 28-49. URL: RC2_2020.pdf (uniba.sk).

Pobrania

Opublikowane

2022-04-07

Jak cytować

Wojciechowska, Bernadeta. 2022. „Glottodydaktyka Wobec wielości Teorii Argumentacji. Modelowanie Kompetencji Rozumienia Debaty Radiowej”. "Res Rhetorica" 9 (1):88-105. https://doi.org/10.29107/rr2022.1.6.