Newton N. Minow’s “Vast Wasteland”: Rhetoric of the end of the golden age of television

Autor

  • Rafał Kuś Instytut Amerykanistyki i Studiów Polonijnych Uniwersytetu Jagiellońskiego

DOI:

https://doi.org/10.29107/rr2022.2.8

Słowa kluczowe:

retoryka, media, Stany Zjednoczone Ameryki, telewizja, rozległe pustkowie

Abstrakt

Artykuł stanowi analizę głośnej oracji z 1961 r., wygłoszonej przez przewodniczącego Federalnej Komisji Łączności, Newtona N. Minowa (ur. 1926). Tekst zawiera omówienie sytuacji retorycznej, w której przemówienie zostało wygłoszone, przegląd taktyk perswazyjnych zastosowanych przez mówcę i celów, które chciał osiągnąć, jak również ocenę skuteczności jego inicjatywy. Przemówienie zostało przeanalizowane z uwzględnieniem kontekstu politycznego wczesnego okresu kadencji Kennedy’ego, charakteryzującej się optymizmem w sferze inicjatyw społecznych i gwałtownym postępem technologicznym. Powszechnie postrzegane jako najważniejsza oracja na temat telewizji w historii retoryki amerykańskiej, przemówienie Minowa zostało wygłoszone w okresie trudnym dla mediów amerykańskich i faktycznie doprowadziło do daleko idących zmian w środowisku nadawczym w Stanach Zjednoczonych, włącznie ze stworzeniem systemu mediów publicznych w drugiej połowie lat 60. XX wieku. Głośna oracja wywołała również znaczne poruszenie w świadomości narodowej, stając się częścią kultury popularnej dekady, a sformułowanie „rozległe pustkowie” jest pamiętane do dzisiaj.

Pobrania

Statystyki pobrań niedostępne.

Bibliografia

Aristotle, Rhetoric (various editions).

Boddy, William. 1998. The Beginnings of American Television. In Smith, Anthony (ed.). Television. An International History, Oxford: Oxford University Press.

Bowden, Brett. 2020. “Frontiers – Old, New, and Final”, The European Legacy, 25 (6): 671-686.

Boyer, Peter J. 1987. “Under Fowler, F.C.C. Treated TV as Commerce”, The New York Times, January 19. Accessed September 1, 2021. https://www.nytimes.com/1987/01/19/arts/under-fowler-fcctreated-tv-as-commerce.html.

Burke, Kenneth. 1969. A Rhetoric of Motives. Berkley and Los Angeles: University of California Press.

Campbell, Richard, Martin, Christopher R., Fabos, Bettina. 2014. Media & Culture. Mass Communication in a Digital Age. Boston: Bedford/St. Martin’s.

Carnegie Commission on Educational Television. 1967. Public Television. A Program for Action. New York: Bantam Books.

Carpenter, Ronald H. 1977. “Frederic Jackson Turner and the rhetorical impact of the frontier thesis”, Quarterly Journal of Speech, 63 (2): 117-129.

Castleman, Harry, Podrazik, Walter J. 2016. Watching TV. Eight Decades of American Television. Syracuse: Syracuse University Press.

Day, James. 1995. The Vanishing Vision. Inside Story of Public Television. Berkeley: University of California Press.

Dorsey, Leroy G. 1996. “The myth of war and peace in presidential discourse: John Kennedy’s «new frontier» myth and the peace corps”, Southern Communication Journal, 62 (1): 42-55.

Engelman, Ralph. 1996. Public Radio and Television in America. A Political History. Thousand Oaks: Sage.

Fallow, James. 2011. Where the Phrase 'Vast Wasteland' Came From. Accessed September 1, 2021. https://www.theatlantic.com/politics/archive/2011/05/where-the-phrase-vast-wasteland-camefrom/23 8743/.

Gibson, Katie L., Heyse, Amy L. 2014. “Depoliticizng Feminism: Frontier Mythology and Sarah Palin’s «The Rise of the Mama Grizzlies»”, Western Journal of Communication, 78 (1): 97-117.

Hiltzik, Michael. 2021. “Six decades ago, Newton Minow called TV a ‘vast wasteland.’ It’s even vaster today”, Los Angeles Times, May 6. Accessed September 1, 2021. https://www.latimes.com/business/story/2021-05-06/newton-minow-tv-vast-wasteland

Kennedy, John F. 1960. Acceptance of Democratic Nomination for President. Accessed September 1, 2021. https://www.jfklibrary.org/learn/about-jfk/historic-speeches/acceptance-of-democraticnomination-for -president.

Kennedy, John F. 1961. Inaugural Address. Accessed September 1, 2021. https://www.jfklibrary.org/learn/ about-jfk/historic-speeches/inaugural-address.

Kennedy, John F. 1962. Address at Rice University on the Nation's Space Effort. Accessed September 1, 2021. https://www.jfklibrary.org/learn/about-jfk/historic-speeches/address-at-rice-university-on-the-nations-space-effort.

Kuś, Rafał. 2013. PBS. Amerykańska telewizja publiczna. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Minow, Newton N. 1961. Television and the Public Interest. Accessed September 1, 2021.

Minow, Newton N. 2011. Newton Minow on his 1961 "Vast Wasteland" speech to TV broadcasters - EMMYTVLEGENDS.ORG. Accessed September 1, 2021. https://www.youtube.com/watch?v=uZJJSb5Nu 50.

Nixon, Richard. 1962. Press Conference, Nov. 7, 1962. Accessed September 1, 2021. http://languagelog.ldc. upenn.edu/myl/RichardNixonConcession.html.

Pickard, Victor, Popiel, Pawel. 2019. “Against the Vast Wasteland: A Conversation With Former FCC Chairman Newton Minow”, International Journal of Communication 13, 5890-5897. Accessed September 1, 2021. https://ijoc.org/index.php/ijoc/article/viewFile/13677/2884.

Putnam, Robert. 2000. Bowling Alone. New York: Simon & Schuster.

Ramage, John D., Bean, John C., Johnson, June. 2018. Writing Arguments. A Rhetoric with Readings. London: Pearson Education.

Rand, Ayn. 1961. Have Gun, Will Nudge. Accessed September 1, 2021. https://ari.aynrand.org/issues/government-and-business/regulations/pov-have-gun-will-nudge/.

Rhetorica ad Herennium. 1954. London: Heinemann.

Rushing, Janice H. 1986. “Mythic evolution of «The new frontier» in mass mediated rhetoric”, Critical Studies in Mass Communication, 3 (3): 265-296.

WebFX. 2021. Readability Test Tool. Accessed September 1, 2021. https://www.webfx.com/tools/read-able/.

Witherspoon, John, Kovitz, Roselle. 2000. A History of Public Broadcasting. Washington: Current.

Opublikowane

05-07-2022

Jak cytować

Kuś, Rafał. 2022. “Newton N. Minow’s ‘Vast Wasteland’: Rhetoric of the End of the Golden Age of Television”. Res Rhetorica 9 (2): 138-51. https://doi.org/10.29107/rr2022.2.8.