Krzysztof Bosak’s Nomination Acceptance Speech – Transposing an American Genre into Polish Political Rhetoric

Autor

  • Marcin Kosman Uniwersytet Warszawski

DOI:

https://doi.org/10.29107/rr2022.2.2

Słowa kluczowe:

Konfederacja Wolność i Niepodległość, podejście dyskursywno-historyczne, retoryczne studia nad gatunkami, dyskurs prawicy, przemówienie akceptacyjne

Abstrakt

Artykuł łączy metody z zakresu retorycznych studiów gatunkowych oraz podejścia dyskursywno-historycznego w celu przeprowadzenia kompleksowej analizy przemówienia Krzysztofa Bosaka, wygłoszonego podczas prawyborów prezydenckich Konfederacji w 2020 r. Omawiany gatunek jest rzadko realizowany w kontekście europejskim. Biorąc pod uwagę różnice między amerykańskim i polskim systemem politycznym, Bosak nie zastosował się do wszystkich wzorców standardowej odmiany tego gatunku. Jego przemówienie wydaje się raczej przypominać mowę akceptacyjną wygłaszaną przez kandydata reprezentującego pomniejsze formacje (third-parties). Zasadniczo Bosak przyjął rolę lidera podzielonej i niejednorodnej partii, której media głównego nurtu nie poświęciły zbyt wiele uwagi. W artykule zbadano, w jaki sposób czynniki te wpłynęły na strukturę i treść przemówienia. Co więcej, w ostatnich dekadach w Europie nastąpił gwałtowny wzrost znaczenia ruchów (skrajnie) prawicowych, do których można zaliczyć także Konfederację. W artykule porównano dyskurs tej stosunkowo nowej formacji politycznej z retoryką polityki strachu (Wodak, 2021).

 

Bibliografia

Almeida, Dimitri. 2013. “Towards a post-radical Front National? Patterns of ideological change and dediabolisation on the French radical right”. Nottingham French Studies 52 (2): 167–176.

Artemeva, Natasha. 2004. “Key Concepts in Rhetorical Genre Studies: An Overview.” Discourse and Writing/Rédactologie 20 (1): 3–38. DOI: https://doi.org/10.31468/cjsdwr.524

Baider, Fabienne H., and Maria Constantinou. 2014. “How to Make People Feel Good When Wishing Hell: Golden Dawn and National Front Discourse, Emotions and Argumentation.” In Yearbook of Corpus Linguistics and Pragmatics 2014, edited by Jesús Romero-Trillo, 179–210. Cham: Springer.

Baines, Paul R., Christian Scheucher, and Fritz Plasser. 2001. “The »Americanization« myth in European political markets, A focus on the United Kingdom”. European Journal of Marketing 35 (9/10): 1099–1116.

Bastow, Steve. 2018. “The Front national under Marine Le Pen: a mainstream political party?” French Politics 16 (1): 19–37. DOI: https://doi.org/10.1057/s41253-017-0052-7

Bazerman, Charles. 1988. Shaping Written Knowledge: The Genre and Activity of the Experimental Article in Science. Madison: The University of Wisconsin Press.

Bendrat, Anna. 2016. Mowa jest złotem. Amerykański prezydent i retoryka. Warszawa: Instytut Badań Literackich PAN.

Benoit, William L. 1999. “Acclaiming, attacking, and defending in presidential nominating acceptance addresses, 1960–1996.” Quarterly Journal of Speech 85 (3): 247–267. DOI: https://doi.org/10.1080/00335639909384260

Bitzer, Lloyd F. 1968. “The Rhetorical Situation”. Philosophy & Rhetoric 1 (1): 1–14.

Breeze, Ruth. 2019. “Positioning “the people” and Its Enemies: Populism and Nationalism in AfD and UKIP.” Javnost – The Public 26 (1): 89–104. DOI: https://doi.org/10.1080/13183222.2018.1531339

Carvalho, Anabela. 2005. “Representing the Politics of the Greenhouse Effect: Discursive Strategies in the British media.” Critical Discourse Studies (2): 1–29. DOI: https://doi.org/10.1080/17405900500052143

Chwedczuk-Szulc, Karol, and Mateusz Zaremba. 2015. “Janusz Korwin-Mikke and the rest: the Polish eurosceptic right wing.” The Polish Quarterly of International Affairs (2): 121–134.

Crespo-Fernández, Eliecer. 2013. “Immigration Metaphors in the British Right-wing Online Press. A Corpus-driven Study.” In Hopes and Fears: English and American Studies in Spain, edited by Rosario Arias Doblas, Miriam López Rodríguez, Antonio Moreno Ortiz, and Chantal Pérez Hernández, 196–201. Universidad de Málaga: Málaga.

Devitt, Amy J. 2000. “Integrating Rhetorical and Literary Theories of Genre”. College English 62 (6): 696–717. DOI: https://doi.org/10.2307/379009

Dijk, Teun A. van. 1998. Ideology: A Multidisciplinary Approach. London: Sage.

Fairclough, Norman and Ruth Wodak. 1997. “Critical Discourse Analysis.” In Discourse as Social Interaction, edited by Teun A. van Dijk, 258–284. London: Sage.

Ferreira, Carles. 2019. “Vox como representante de la derecha radical en España: un estudio sobre su ideología.” Revista Española de Ciencia Política 51: 73–98. DOI: https://doi.org/10.21308/recp.51.03

Forchtner, Bernhard, ed. 2019. The Far Right and the Environment Politics, Discourse and Communication. London: Routledge.

Foss, Sonja K. 2018. Rhetorical Criticism: Exploration & Practice (5th edition). Prospect Heights: Waveland Press Inc.

Gadawa, Malwina. 2020. “Wrocław: Ogromne zainteresowanie prawyborami Konfederacji.” Radio Wrocław, January 5.

Hanks, William F. 1987. “Discourse Genres in a Theory of Practice”. American Ethnologist 14 (4): 668–692. DOI: https://doi.org/10.1525/ae.1987.14.4.02a00050

Harrell, Jackson, and Wil A. Linkugel. 1978. “On rhetorical genre: An organizing perspective.” Philosophy & Rhetoric 11: 262–281.

Jamieson, Kathleen M. 1975. “Antecedent Genre as Rhetorical Constraint.” Quarterly Journal of Speech 61 (4): 406–415. DOI: https://doi.org/10.1080/00335637509383303

Jamieson, Kathleen M., and Jennifer Stromer-Galley. 2001. „Hybrid Genres“. In Encyclopedia of Rhetoric, edited by Thomas O. Sloane. New York: Oxford University Press.

KhosraviNik, Majid. 2015. Discourse, Identity and Legitimacy. Self and Other in Representations of Iran’s Nuclear Programme. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Publishing Company.

Kinnick, Katherine N. 2004. “Advertising responses to crisis.” Society 42 (1): 32–36

Kolanko, Michał. 2020. “Prawybory sukcesem Konfederacji.” Rzeczpospolita, January 18.

Kolczyński, Mariusz. 2020. “Strategia komunikacyjna Konfederacji w wyborach w 2019 roku –próba rekonstrukcji.” Studia Politologiczne 55 (1): 259–276. DOI: https://doi.org/10.33896/SPolit.2020.55.11

Krzyżanowski, Michał. 2018. “Discursive Shifts in Ethno-Nationalist Politics: On Politicization and Mediatization of the Refugee Crisis in Poland.” Journal of Immigrant & Refugee Studies 16 (1–2): 76–96. DOI: https://doi.org/10.1080/10758216.2019.1537040

Krzyżanowski, Michał. 2020. “Discursive Shifts and the Normalisation of Racism: Imaginaries of Immigration, Moral Panics and the Discourse of Contemporary Right-wing Populism.” Social Semiotics 30 (4): 503–527. DOI: https://doi.org/10.1080/10350330.2020.1766199

Krzyżanowska, Natalia, and Michał Krzyżanowski. 2018. “Crisis and Migration in Poland: Discursive Shifts, AntiPluralism and the Politicisation of Exclusion.” Sociology 52 (3): 612–618. DOI: https://doi.org/ 10.1177/0038038518757952.

Lamour, Christian. 2021. “Interviewing a right-wing populist leader during the 2019 EU elections: Conflictual situations and equivocation beyond borders.” Discourse & Communication 15 (1): 59–73. DOI: https://doi.org/10.1177/1750481320963273

Lloyd, Lindsay. 2013. “The US primary system: could it work in Europe?” European View 12 (1): 21–32 DOI: https://doi.org/10.1007/s12290-013-0245-7

López-García, Guillermo, and José M. Pavía. 2019. “Political communication in election processes: an overview.” Contemporary Social Science 14 (1): 1-13. https://doi.org/10.1080/21582041.2018.1479040

Lubarda, Balsa. 2020. “’Homeland farming’ or ‘rural emancipation’? The discursive overlap between populist and green parties in Hungary.” Sociologia Ruralis 60 (4): 810–832. DOI: https://doi.org/10.1111/soru.12289

Markowski, Radosław. 2020. “Plurality support for democratic decay: the 2019 Polish parliamentary election.” West European Politics 43 (7): 1513–1525. DOI: https://doi.org/10.1080/01402382.2020.1720171

Miller, Carolyn R. 1984. “Genre as Social Action.” Quarterly Journal of Speech 70 (2): 151–167. DOI: https://doi.org/10.1080/00335638409383686

Mondon, Aurélien. 2014. “The Front National in the twenty-first century: from Pariah to Republican Democratic contender?” Modern and Contemporary France 22 (3): 301–320. DOI: https://doi.org/10.1080/09639489.2013.872093

Mudde, Cas. 2016. “Introduction to the populist radical right.” In The Populist Radical Right. A Reader, edited by Cas Mudde, 19–28. London: Routledge.

Neville-Shepard, Ryan. 2016. “Unconventional: The Variant of Third-Party Nomination Acceptance Addresses.” Western Journal of Communication 80 (2): 121–139. DOI: https://doi.org/10.1080/10570314.2015.1128560

Nordvold, Robert O. 1970. “Rhetoric as ritual: Hubert H. Humphrey's acceptance address at the 1968 Democratic National Convention.” Communication Quarterly 18 (1): 34–38

Reisigl, Martin, and Ruth Wodak. 2001. Discourse and Discrimination. Rhetorics of Racism and Ant-Semitism. London: Routledge.

Reisigl, Martin, and Ruth Wodak. 2008. “The Discourse-Historical Approach (DHA).” In Methods of Critical Discourse Analysis. Second Edition, edited by Ruth Wodak, and Michael Meyer, 87–121. London: SAGE.

Rensmann, Lars. 2017. “The noisy counter-revolution: Understanding the cultural conditions and dynamics of populist politics in Europe in the digital age.” Politics and Governance 5 (4): 123–135. https://doi.org/10.17645/pag.v5i4.1123

Ritter, Kurt W. 1980. “American political rhetoric and the jeremiad tradition: Presidential nomination acceptance addresses, 1960–1976.” Communication Studies 31 (3): 153–171. https://doi.org/10.1080/10510978009368054

Scammell, Margaret. 1998. “The wisdom of the war room: US campaigning and Americanization”. Media, Culture & Society 20 (2): 251–271. DOI: https://doi.org/10.1177/016344398020002006.

Schulz, Winfried. 2008. Politische Kommunikation Theoretische Ansätze und Ergebnisse empirischer Forschung (2., vollständig überarbeitete und erweiterte Aufl age). Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.

Szczerbiak, Aleks. 2013. “Poland (Mainly) Chooses Stability and Continuity: The October 2011 Polish Parliamentary Election.” Perspectives on European Politics and Society 14 (4): 480–504. DOI: https://doi.org/10.1080/15705854.2013.793535

Thurnher, Armin. 2009. “The Americanization of Vienna.” In The Americanization/Westernization of Austria, edited by Günter Bischof and Anton Pelinka, 29–37. New Brunswick and London: Transaction Publishers.

Wilczyński, Piotr L. 2019. “Wybory parlamentarne 2019 w świetle wybranych sposobów przeliczania głosów na mandaty poselskie.” Przegląd Geopolityczny 30: 103–114.

Wodak, Ruth. 2011. “‘Us’ and ‘Them’: Inclusion and Exclusion – Discrimination via Discourse.” In Identity, Belonging and Migration, edited by Gerard Delanty, Paul Jones, and Ruth Wodak, 54–77. Liverpool: Liverpool University Press.

Wodak, Ruth. 2013. “Anything goes!” The Haiderization of Europe. In Right-Wing Populism in Europe: Politics and Discourse, edited by Ruth Wodak, Majid KhosraviNik, and Brigitte Mral, 23–38. London: Bloomsbury.

Wodak, Ruth. 2019. The Trajectory of Far-Right Populism – A Discourse-Analytical Perspective In The Far Right and the Environment. Politics, Discourse and Communication, edited by Bernhard Forchtner, 21–37. London: Routledge.

Wodak, Ruth. 2021. The Politics of Fear. The Shameless Normalization of Far-Right Discourse. Second Edition. London: SAGE.

Wodak, Ruth and Michael Meyer. 2009. “Critical Discourse Analysis History, Agenda, Theory, and Methodology.” In Methods for Critical Discourse Analysis (Second Edition), edited by Ruth Wodak and Michael Meyer, 1–33. London: SAGE.

Wodak, Ruth, Majid KhosraviNik, and Brigitte Mral, eds. 2013. Right-Wing Populism in Europe: Politics and Discourse. London: Bloomsbury.

Zagórski, Piotr, and Andrés Santana. 2021. “Exit or Voice: Abstention and Support for Populist Radical Right Parties in Central and Eastern Europe”. Problems of Post-Communism. 1–15.

Opublikowane

2022-07-05

Jak cytować

Kosman, Marcin. 2022. „Krzysztof Bosak’s Nomination Acceptance Speech – Transposing an American Genre into Polish Political Rhetoric”. "Res Rhetorica" 9 (2):21-42. https://doi.org/10.29107/rr2022.2.2.